.
META-gå-hjem-møde d. 3. juni 2015

META (Fabita) inviterer alle BF-medlemmer til et gratis arrangement om udnyttelse af metadata på tværs af sektorer og i forskellige sammenhænge.

Eftermiddagen vil indeholde et interessant oplæg om brug af emnebaserede metadata baseret på en fælles struktur/taxonomi fra Brian Jacobsen, datalog og partner i firmaet Taxon Aps, der arbejder med automatisk metadataopmærkning og har udviklet Open Source systemet Taxon Classifier.

Desuden vil der være rundvisning og orientering om Historiens Hus som i et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek/Lokalhistorisk Bibliotek og Stadsarkivet præsenterer og giver adgang til Odenses og Fyns lokalhistorie for alle interesserede.

Undervejs vil der være kaffe og kage.

Tid: Onsdag den 3. juni kl. 13 – 16.30.

Sted: Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Tilmelding senest den 27. maj via BF’s kalender

Forum for registrering afholder temadag om autoritetsdata 18.3.

Who’s WHO – er du sikker?

Hvad er autoriteter for en størrelse, hvorfor er de interessante og hvordan griber vi det an?

Temadag onsdag d. 18. marts 2015 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48 i Odense

Forum for Registrering indbyder til en temadag om autoritetsdata. Hvorfor skal vi overhovedet tale om dem igen igen, hvordan kan det danske biblioteksvæsen løfte opgaven i fællesskab og hvem skal/kan initiere processen. Vi vil gerne belyse dette vigtige område og klæde dig på til at tage diskussionen på dit bibliotek.

Deltagerpris:
Medlemmer af DFFU: Kr. 800
Alle øvrige: Kr. 950

Fabita yder et tilskud til temadagen for vores medlemmer på kr. 300,-

Tilmelding er bindende. Seneste tilmelding er 16. februar. 2015

Tilmelding via foreningens hjemmeside: http://www.dfdf.dk/index.php/component/redevent/details/30-who%20is%20who?xref=25

Fabitas generalforsamling 2015

Fabita afholder generalforsamling

mandag d. 23. marts 2015 i Vartov, Farvergade 27 1463 København K. Tidspunkt: 12.30 – 16.30

Der vil være et fagligt arrangement fra kl. 15.00.

Forslag til ændring af Fabitas vedtægter skal være Fabita i hænde senest 3 måneder før GF.

Øvrige forslag skal være Fabita i hænde senest 6 uger før GF.

Tilmeld senest: 15.03.2015 via BF’s kalender

Nærmere oplysninger følger.