.
Fabitas generalforsamling 2015

Fabita afholder generalforsamling

mandag d. 23. marts 2015 i Vartov, Farvergade 27 1463 København K. Tidspunkt: 12.30 – 16.30

Der vil være et fagligt arrangement fra kl. 15.00.

Forslag til ændring af Fabitas vedtægter skal være Fabita i hænde senest 3 måneder før GF.

Øvrige forslag skal være Fabita i hænde senest 6 uger før GF.

Tilmeld senest: 15.03.2015 via BF’s kalender

Nærmere oplysninger følger.

Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2014

Tilstede: Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard, Lou Næraa, Nina Kopp, René Øhlenschlæger

1. René blev valgt som mødeleder.

2. Referatet af mødet d.13. januar 2014: der var ingen kommentarer til referatet.

3. Temadag 28.4.2014 ”Metadatabibliotekarer søges”. Vi havde besøg af professor Jens Erik Mai, IVA, som fortalte om sin baggrund, og vi afstemte forventninger til hans oplæg på temadagen.

Da han var gået, gik vi videre med arbejdet med temadagen.

4. Kommende arrangementer: Rejsen til IFLA satellit-møde i Frankfurt kan vi først komme videre med når der foreligger flere detaljer fra IFLA. Gå-hjem-møde om efteråret på Historiens Hus i Odense blev drøftet.

5. Økonomi: Lenne kunne berette at det står fint til. Regnskabet for 2013 er til revision, og svaret fra revisorerne vil sandsynligvis først foreligge i slutningen af marts.

6. Hjemmesiden: Efter aftale med Janus, vil vi spørge Elisabetta Paustian om hun vil overtage administration af websiden. Der skal findes en dato til et møde i Vejle i begyndelsen af juni hvor overdragelse kan finde sted, og hvor vi kan snakke om ønsker og forventninger til siden i fremtiden.  Kate har påtaget sig at sende en Doodle rundt for til bestyrelsen og det to webfolk.

7. Fælles faggruppemøderne: NK beklagede meget det dårlige fremmøde fra de øvrige faggruppebestyrelser ved Fælles Faggruppe møderne. Vi blev enig om at rette henvendelse til BF herom.  Nina opretter et indlæg på intranettet ang. dette emne og vi retter en henvendelse til vores kontaktperson i hovedbestyrelsen, Jesper Betak, og til Kim Josefsen.

8. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde 14. januar 2014

Til stede: Anne Serup (AS), Kate Toft Madsen (KTM), Lene Østergaard (LØ) Lou Næraa (LN), Nina Kopp (NK) og Rene Øehlenschlæger (RØ)

1. Nina blev udpeget som mødeleder.

2. Færdiggørelse af referat af mødet d.5.11.13:

Under pkt.2: Den interne og officielle udgave skal lægges på intranettet

3. Temadag forår 2014:  Vi aftalte at holde en temadag om metadata d.28.april på Mødecenter Odense. Arbejdstitel: Metadatabibliotekarer søges.

Oplægsholder fra Ansvar for hvervning
IVA Ktm
BF NK
Syddansk Universitet
SB. Evt. Lars Lundegård Olsen LN

Herudover vil vi også gerne få fat i en udenlandsk oplægsholder. Ansvar?

22/1 er frist for indrykning af annonce i Bibliotekspressen. LN har påtaget sig at udforme et udkast.

Temadagen skal oprettes snarest muligt i BFs kalender ASAP. Ansvar: LN

Vedrørende pris for deltagelse i temadag: Fabita-medlemmer: 400 kr., BF-medlemmer: 450 kr. og ikke-medlemmer: 650 kr.

4. Rejse til IFLA satellite konference d.13. august i Frankfurt om RDA organiseret af IFLAs katalogiseringsdivision afventer flere oplysninger.

Vi vil gerne arrangere et besøg på Historiens Hus i Odense til efterår som opvarmning til en ny temadag om ABM.

5. Økonomi. LØ orienterede. Alt er i orden.

6. Hjemmesiden. NK bad om at dette punkt måtte få særlig prioritet på næste bestyrelsesmøde. LN vil se på data fra Google Analytics, den kan sige os noget om hvilke dele af hjemmesiden, der modtager besøg.

Vi aftalte at KTM skriver et udkast til omtale om hjemmesiden, der kan bringes i Del din viden. Evt. kan vi også annoncere for værktøjskassen i Bibliotekspressen.

NK oplever frustrationer i arbejdet med WordPress og tror at det skyldes, at vi har en ældre udgave af den. Det kan være siden skal flyttes over i en nyere version. LN kontakter Janus vedr. konsultarbejde. Afhængigt af udfaldet af denne kontakte, vil NK kontakte en anden WordPress kender.

7. Netværkssamarbejdet i BF: NK har endnu ikke modtaget referatet af sidste Fælles Faggruppe-møde, og ville afvente den.

8. Kommunikation i bestyrelsen: vi er enige om at komme i gang med at bruge intranettet.

9. Næste møde bliver d.3/3 hos RØ. Nærmere besked følger.