Der er nogle mennesker, der godt kan lide i kraft af deres stilling at blive tiltalt "mester", fordi det er den anciennitet, de har opnået. Det hører sig med til dengang, man kom i "mesterlære" som elev, og her var mester ofte den, der ejede firmaet, også selvom man måske kom ud på arbejde sammen med nogle andre af de ansatte. Dette begreb har så med tiden udvidet sig til også at gælde andre betegnelser, og der er nogle, der ser ...