Find bådudstyr til rengøring og vedligeholdelse af din båd

02 september 2021 Astrid Pedersen

Er sommerens togter vel overstået, og skal båden snart sættes på land for vinteren? Så er du sikkert godt i gang med at finde materialer til klargøring af båden.

Denne kan nemlig bedst udføres når båden er landsat. Især hvis den indbefatter afrensning af diverse alger, skaller, snegle, rurer og andet utøj som sætter sig fast under bådens skrog i løbet af sommer halvåret. Og når båden ligger stille kan du lige så godt udnytte tiden til at sikre at al udstyr er på plads og i orden så at båden er klar til næste sommers eventyr i de danske farvande.

Find de rette materialer til bådpleje og vedligeholdelse

Skal båden virkelig friskes op med maner bør du sørge for at den er ordentligt rengjort fra yderst til inderst.

For at fjerne ovenfor nævnte vækster fra bådens skrog skal du bruge redskaber til afskrabning af skroget samt rengørings midler som på effektiv vis kan fjerne alt hvad der sidder tilbage efter afskrabning.

Selv om det er forbudt at behandle bådens underside med kemikalier som forhindrer rurer og skaller i at klæbe sig fast derpå kan du sagtens gøre livet vanskeligt for disse organismer. Du kan for eksempel behandle skroget med voks som gør det svært for dem at fæstne sig. Og så bliver det meget nemmere at rengøre båden efter næste sejl sæson.

Den vigtige sikkerhed om bord

Der ud over bør du bruge tid på at sikre at alt er som det skal være når det handler om besætningens sikkerhed. Du skal for eksempel sørge for at der er det påkrævede antal godkendte redningsveste om bord.

Det anbefales at der er en redningsvest per besætnings medlem plus én. Og du bør selvfølgelig ved samme lejlighed sikre at samtlige redningsveste passer til de enkelte medlemmer af besætningen.

Find bådudstyr online på marinelageret.dk

Flere Nyheder